Wednesday, April 27, 2022

BỜ GIÁC (Ý NGA - TRẦN ĐÌNH THỤC)

 BỜ GIÁC (Trang thơ 25.4.22): Ý NGA-TRẦN ĐÌNH THỤC

Logo TRẦN ĐÌNH THỤC: 

Tháng Tư và Ý Nga

“TUYỂN” TRÚNG "GIỎI"!

*

(Trích tuyển tập BIẾM THI  & NÓI LÁI)

*

Mua điểm để được trúng tuyển

Tuyển trúng Tuyến… Trủng: đại gia

Ai nói đảng tà dại đa?

Tuyển con… cán bộ phải… trúng:

Đa… dại!

 

Ý Nga, 25.4.2022

 

NÓI LÁI:

Trúng tuyển/Tuyến… Trủng

Đại gia/dại đa/đa dại?

 

 

 

 

 

Youtube mới

Thơ Ý Nga, nhạc LMST

https://www.youtube.com/watch?v=kC1gFau-Nd4

 

 

 

AI SAI?

Cộng Hòa đúng! Sáng trưng từng hữu dụng

Lính hào hùng, anh dũng giữ non Sông

Sử vang lừng bao chiến thắng Á Đông

Dẹp Cộng phỉ, bốn vùng đều ghi trận!

 

Đảng vừa khởi, miền Nam lâm đường tận:

Đem tối tăm, vô dụng vào tận sân

Vừa vô thần vừa hèn nhát, phi nhân

Chạy tán loạn: dân ngậm cay, nuốt đắng!

Ý Nga, 16.2.2022

*4 vùng Chiến Thuật

 

 

 

BỜ GIÁC

 

 

 

 

 

RỒNG HAY CÓC NHÁI?

Cóc to sai nhái, muỗi, mòng

Ung dung cướp phá, a tòng hại dân

Điêu ngoa luồn lách, đỡ đần

Loanh quanh gian xảo quây quần ăn chia.

*

Năm này tiếp nối năm kia

Rồng đâu chầu phục mộ bia đỏ cờ?

Ý Nga, 25.4.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

DẬY MÀ ĐI!

Họp hành một bữa, nhậu mười

Còn dư mấy bữa, xúm cười, trách, chê

Nằm vùng Việt Cộng chuyên nghề

Góp vào chia rẽ: ê chề đấu tranh.

 

Nữ nhi trông đợi các anh

Làm nên chuyện lớn, sớm giành lại Quê

Có đâu rượu thịt ê hề

Từ Nam chí Bắc đăng đê tiệc tùng.

 

Tiêu… tùng súng, đạn, kiếm, cung…

Các em tích trữ mài chung bao mùa

Đàn anh ôm rượu làm bùa,

Đàn em giữ Lửa biết đưa ai chuyền?

 

Trên cao đảng cứ “chính chuyên”

(Chính quyền chuyên cướp). Tà quyền khen hay

Tân không làm, cựu đã bày

Bao giờ lấy lại thẳng ngay Cộng Hòa?

 

Loa phường, loa quận điêu ngoa

Các anh chớ góp thêm quà hại dân

“Dzô! Dzô!” lụn bại dần dần

Ra mà góp Lửa soi Sân Nhà Mình!

 

Giặc vào, cờ cắm khắp dinh

Cấm dân bén mãng. Ngon lành… “dzô” đi!

Đuổi cho sạch Hán mới chì

Lật trang Nhục Sử, nhanh ghi sử hùng!

Ý Nga, 25.4.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỔI MỚI, ĐỔI... DẤU

*

(Ðọc văn Lý Minh Hào)

*

Dân đói, cán bộ no

Dân rách? Khỏi cần lo!

Áo lành: đảng đục khoét

Áo rách: cũng xét dò!

*

Con người xã hội chủ nghĩa

Muốn lãnh đạo cả vầng trăng

Ngắm trăng cũng bắt tập thể*

Thật tội nghiệp cho... chị Hằng!

 

Đồng chí phải đồng “tư duy”

Tư tưởng bị đem vất đi

“Đỉnh cao trí tuệ” lãnh đạo

Đồng chí trở nên... đống chì!

Ý Nga, 19.8.2003.

*Theo Trần Mạnh Hảo: ”Ly Thân”

 

 

 

 

BỜ GIÁC

*

Thơ Ý Nga, nhạc LMST, Hòa âm và tiếng hát: Hồng Ân

https://www.youtube.com/watch?v=kC1gFau-Nd4

*

Có tiền không thể mua tiên

Yêu thơ không thể đảo điên vì tiền

Nàng Thơ vóc dáng vốn hiền

Yêu mây, thương gió cùng miền hương thơm.

 

Quan tài đóng nắp, đen ngòm!

Người Trong không thấy được hòm phủ hoa

Người Ngoài dù lệ có sa

Cũng xong thân phận xót-xa một đời!

 

Ví tiền nặng khí ma trơi

Người tham, người giữ. Chớ mời ta xem!

Cho ta được sống êm-đềm,

Cho ta thanh-thản chờ… lên thiên đường!

Canada, 25.3.2006 #1409

Attachments area

Preview YouTube video #20 BỜ GIÁC (Nhạc LMST- Thơ và thủ bút: Ý NGA- Hòa âm và hát: HỒNG ÂN )

#20 BỜ GIÁC (Nhạc LMST- Thơ và thủ bút: Ý NGA- Hòa âm và hát: HỒNG ÂN )


No comments: