Sunday, April 10, 2022

DUYÊN KHÔNG NỢ (CHÚC TRẦN)

 

DUYÊN KHÔNG NỢ

 

Tình đầu có duyên không nợ

Nên tình tôi tan vỡ

Em dấu anh vào trong nỗi nhớ

Dấu vào góc nhỏ trong tim

Và cứ lặng im trong nỗi nhớ

Có những giấc mơ hiện về

Tưởng anh đã đi vào cõi mộng

Nào ngờ đâu khi đầu bạc trắng màu mây

Anh lại tìm em như vậy

Giờ chỉ còn là trăng hay gió

Là tình đã cũ chỉ còn là nỗi nhớ

Chỉ dệt nên những vần thơ

Để cho nỗi nhớ vô bờ

Dâng lên  mắt biếc lững lờ lệ rơi

 

CHÚC TRẦN

 

No comments: