Wednesday, April 20, 2022

TÔI ĐÃ KHÓC (DƯ THỊ DIỄM BUỒN)

 

TÔI ĐÃ KHÓC


DTDB


Tôi đã khóc từ khi rời lòng mẹ

Sợ hay mừng đời đã tiếp nhận tôi

Và từ đó một hình hài nhỏ bé

Lớn khôn dần ngọt sữa mẹ thơm môi

 

Tôi đã khóc mẹ dãi dầu cơ cực

Vì cha còn nặng nợ bước chinh nhân

Nghĩa hy sinh trong tim người thắm rực

Dưỡng dục con còn lận đận nuôi chồng

 

Tôi đã khóc mẹ ra đi vĩnh viễn

Bởi giặc về đã cày nát xóm thôn

Những đạn pháo vô tình gây tai biến

Người đớn đau quằn quại trút linh hồn

 

Tôi đã khóc tối ba mươi hôm đó

Tháng tư buồn vụn vỡ bảy mươi lăm

Những con tàu vượt trùng dương sóng gió

Chở bao người mang thống khổ hờn căm

 

Tôi đã khóc được tin anh ngã gục

Trong trại giam cải tạo tận Miền Trung

Mười mấy năm, niềm tin không rã mục

Chí kiên cường khó lay động chuyển rung

 

Tôi đã khóc cảnh quê nhà điêu đứng

Mỗi địa danh mang chiến sử oai hùng

Đã bao đời ông cha ta gầy dựng

Nay còn chăng, những hoang phế tàn vong

 

Tôi đã khóc suốt quãng đời lưu lạc

Khóc cho người và khóc cả cho tôi

Bao tang tóc, bao lầm than dân tộc

Đoạn trường này còn khóc mãi khôn nguôi

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Email: dtdbuon@hotmail.com

 


Tôi đã khóc - Nhạc Nguyên Bích - Thơ Dư Thị Diễm Buồn. - 

YouTube

 


https://www.youtube.com/watch?v=2ZcMoxdgSI4&t=140s

 

No comments: