Wednesday, April 13, 2022

TƯỞNG NHỚ NGŨ HỔ TƯỚNG (XƯỚNG-NGUYỄN MINH THANH/ HỌA-TRẦN VĨNH KHANG)

 

TƯỞNG NHỚ NGŨ HỔ TƯỚNG.

(Ngũ Thủ)

Nguyễn Minh Thanh

(Bài Xướng) 

1

NGUYỄN KHOA NAM

Vận nước nổi trôi đến bước cùng

Tướng quân thà chết với non sông

Tang bồng xếp lại  hoa dù đỏ

Khí tiết vang theo  tiếng súng đồng

Đất Việt xót thương cây rũ lá.

Sông Hương tiếc nhớ nước khô dòng

Nghiêm mình kính cẩn trang trung liệt

Gương sáng muôn đời sóng Cửu Long


 


2

PHẠM VĂN PHÚ

Người xứ Hà Đông gốc Nhảy Dù

Dấu chân dày dạn các quân khu

Điện Biên kịch chiến rừng xơ xác

Lào Hạ giao tranh khói mịt mù

Tây Huế bảo toàn an một thuở

Ban Mê thất thủ hận nghìn thu

Nghiêng bầu độc dược hồn bay bổng

Mây trắng trời xanh Biệt Cánh Dù


 

3

LÊ VĂN HƯNG

Núi sông ly loạn phận làm trai

Quân ngũ tòng chinh chí miệt mài

Dũng lược U Minh trừ giặc dữ

Kiên cường An Lộc rõ người tài

Thất cơ huynh đệ chờ tiên cảnh

Mạt vận thê nhi hẹn nguyệt đài

Phòng ngủ kinh hoàng vang tiếng súng

Ngoài trời đêm quạnh ánh sao bay


 

4

TRẦN VĂN HAI

Hải đăng tỏa sáng giữa sương mù

Liêm chính kiêu hùng lắm trí mưu

Tỉnh Trưởng Phú Yên nhiều mến mộ

Chỉ Huy Cảnh Sát lắm cương nhu

Khe Sanh tuyến lửa thăm binh sĩ

Trận địa Chư Pao diệt giặc thù

Nước mất ngậm ngùi khui độc dược

Phương danh trăng sáng rạng thiên thu


 


5

LÊ NGUYÊN VỸ

Chiều nghiêng thành quách đã điêu tàn

Thương tiếc anh hùng thuở dọc ngang

Cương trực thanh liêm không vị nể

Kiên trì nguy hiểm chẳng từ nan

Can trường An Lộc chờ tank đến

Bất khuất Lai Khê gác chuyện hàng

Tiếng súng sau cùng vang vọng mãi

Ngàn năm hương khói tưởng linh nhan

 

 

*****

 

TƯỞNG NHỚ NGŨ HỔ TƯỚNG

(Ngũ Thủ)

Trần Vĩnh Khang

(Bài Họa)

 

1

NGUYỄN KHOA NAM

Than ôi tiến thoái đã đường cùng

Tủi thẹn râu mày với núi sông

Chẳng thể điều quân an chiến địa

Không sao chống giặc giữ nương đồng

Thương dân thống khổ mi trào lệ

Xót lính lầm than lụy nhỏ dòng

Quyết chết theo thành nêu khí tiết

Con Hồng cháu Lạc giống Tiên Long


 

2

PHẠM VĂN PHÚ

Nén hương tưởng niệm Tướng quân Dù

Một thuở tung hoành khắp chiến khu

Hỏa tuyến không sờn khi nắng cháy

Cao nguyên chẳng ngại lúc mưa mù

Xông vào đất địch danh trăm trận

Tái chiếm buôn làng tiếng vạn thu

Thất quốc đem thân đền nợ nước

Non sông tiễn biệt cánh hoa Dù

 

3

LÊ VĂN HƯNG

Ngang dọc sa trường tỏ chí trai

Tận trung báo quốc lưỡi gươm mài

Bình Long nổi tiếng trang hào kiệt

An Lộc lừng danh võ tướng tài

Thất thế đem thân đền nợ nước

Sa cơ gởi mạng chốn tuyền đài

Anh hùng quyết tử vì sông núi

Hồn quyện quân kỳ phất phới bay

 

4

TRẦN VĂN HAI

Áo trận giày sô phủ bụi mù

Danh lừng hổ tướng giỏi cơ mưu

Đầu ngành cảnh sát tròn câu chính

Chủ soái sư đoàn vẹn tiếng nhu

Bảo quốc tiền phương truy quét giặc

An dân hậu tuyến chống ngăn thù

Cơ trời nước mất liều thân chết

Sử chép bia truyền vạn ức thu

 

5

LÊ NGUYÊN VỸ

Cộng chiếm thành đô cuộc chiến tàn

Anh hùng mạt vận chết hiên ngang

Căm hờn lũ giặc đi chân dép

Uất hận quân thù đội nón nan

Giữ chí can trường không khuất phục

Làm thân chiến tướng chẳng quy hàng

Vong thành tuẫn tiết danh thơm rạng

Võ miếu tôn thờ quốc thánh nhan

 


*****

 

No comments: