Tuesday, April 12, 2022

THÁNG GIÊNG NHÀ TÔI (AN SƠN)

 • Nhà thơ An Sơn (bút hiệu ghép từ 2 địa danh Tuy An và Sơn Hòa của Phú Yên) đã gây nhiều cảm tình với Thukỳ, vì nơi đó OX Thukỳ từng làm phó quận hành chánh. Dòng tâm sự “THÁNG GIÊNG NHÀ TÔI” là một cảm xúc mới thi nhân. Chúc mừng anh chị với những tình cảm chia sẻ bên vững bên nhau.

THÁNG GIÊNG NHÀ TÔI (AN SƠN)THÁNG GIÊNG NHÀ TÔI

Tôi viết cho em ngày Xuân áo rộng
Gọi gió chiều lên
Quẳng gánh đa đoan
Một đời gian truân
Một đời phấn sáp
Cũng chỉ một đời qua cõi nhân gian
Tôi viết cho tôi gót mòn viễn xứ
Hơn nửa cuộc người thiếu gạo, thừa văn
Bóng Mẹ, quê hương bên lòng canh cánh
Chiều ngồi đầu non nhớ phủ Tuy An
Cha viết cho con dặm trường thân liễu
Chợ đời thực hư lẫn lộn thau , vàng
Bất nghĩa bất giao
Bất chính bất thủ
Chớ đánh đổi mình núp bóng hào quang

AN SƠN


No comments: