Tuesday, April 12, 2022

RIP: GIUSE NGUYỄN LƯU PHÚC - THI SĨ AN SƠN.

 


CVNN vừa nhận được tin buồn:


Anh Giuse NGUYỄN LƯU PHÚC

 (Thi sĩ An Sơn- cựu HSNH)


Vừa mãn phần ngày 11 tháng 4 năm 2022

Tại Tuy Hòa, Phú Yên


HƯỞNG THỌ 67 TUỔI


Thành thật chia buồn cùng tang quyến,

nguyện xin linh hồn Giuse Nguyễn Lưu Phúc

Sớm về nước Chúa.


CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN &

CHIM VỀ NÚI NHẠN.

 No comments: