Wednesday, April 20, 2022

THƠ TẶNG QUÝ HỮU 90 (CAO MỴ NHÂN)

 THƠ TẶNG QUÝ HỮU 90    Cửu thập niên, ông vẫn nói thầm

Yêu thương nhật nguyệt lộng hoà âm

Một đời chưa hết mùa thay đổi

Tròn kiếp còn thêm chuyện lỡ lầm

Nghe mãi bài ca buồn khói lửa

Nhớ hoài tiếng hát não thân tâm

Sao không kinh kệ mà dan díu

Để khổ cho tơ rối sắt cầm …


   Mùa Xuân 2022

    CAO MỴ NHÂN 


No comments: