Tuesday, September 13, 2022

ANH VỀ ĐÂY (TRẦN KIÊM ĐOÀN) / HERE I HAVE COME BACK (BY THANH THANH)

 

ANH VỀ ĐÂY

 

Anh đã về
Sau hơn ba mươi năm xa quê 
Mẹ vắng bóng, con đường xưa mất hút
Cô bé xóm Kên

Mắt mờ tóc bạc

Chuyện chúng mình                             
Nhớ nhớ quên quên                     

Anh đã về                                              
Con đường cũ thay tên                         
Cầm tay em                                          
Như ngày xưa hò hẹn                          
Bàn tay run                                          
Thuở ấy vì tình bây giờ vì lạnh                   
Nắng hoàng hôn không ấm nỗi sương chiều

 

Quê hương mình                                  
Mẹ và em                                               
Đều thay đổi quá nhiều

Duy chỉ có                                            
Chiếc loa đầu đường                            
Thì vẫn thế

Sau gần bốn mươi năm                        
Loa loa loa; mồm loa mép dãi

Vẫn phát hoài                               
Tiếng nói Việt Nam

Dân chủ, Tự do                                     
Chỉ nói không làm                               

Anh đã về                                             
Như cây gỗ gió xoang trầm                 
Chút võ vẽ những mảnh trời khai phóng   
Em nghe anh…                                    
Mỉm cười trông ngóng:                        
Làm được gì ngoài bán mộng tay không

 

Dân chủ - Tự do                                   
Đả đảo hoan hô                                      
Hàng quốc cấm

Chỉ được nhìn ngắm

Không được sờ, không được đụng

Giở nón chào ca tụng bâng quơ

Muốn độc lập

Phải có tự do                                
Muốn tự do                                          
Phải có dân chủ                                     
Muốn dân chủ                              
Phải hóa sinh thân xác cũ                              
Chờ bao năm                                 
Xác ướp có linh hồn                            

Anh về đây em                                     
Đường tự tình quê hương yêu dấu       
Chí lớn mang về chẳng từ Mỹ từ Âu

Trong tim em

Khát vọng dấy từ lâu

Như giông bão

Đang nằm sâu trong đất


Chờ đợi bao năm nên em cúi mặt          
Ngước lên nhìn!

Triệu ánh mắt:

Tìm nhau

Đừng đợi mãi bên cầu

 

TRẦN KIÊM ĐOÀN

 

 

HERE I HAVE COME BACK

 

Back here I have come  
After over thirty years home away from.
Mom absent, the old way lost in the whirl.
The once Ken Hamlet girl

With dim eyes and grey hair,

About her personal affair
Remembered and forgot in confusion.

Back here I have come. No illusion.
The former street has changed its name.
I held your hands all the same
Like I did those days we were on a date;
Your hands shook blate
In the past by love but now by cold, true,
The setting sun couldn’t warm the dusk dew.

 

Our fatherland land:
Have had too many changes to stand    
Mother and sister.

Except that the blister
The street corner’s loud speaker
Is the same as always a squeaker.

After nearly forty years
Garrulous, loquacious, verbose to all ears,

Still broadcast forever, never calm,
The Voice of Vietnam.

Democracy, Liberty: none!
Only said never done.


I have come back to make good.
As an old tree catching wind of agarwood
Dabbling a little in bits of liberated life
You listened to me while evil is rife
Smiled, looking forward with a gleam…
Empty-handed to act: to sell one’s dream!

 

Democracy! Liberty!  (blah)
Down with! Long live! Hurrah!
Forbidden merchandise

Only to look, contemplate, for one’s eyes

Not allowed to touch let alone to hold.

Hats off for a salutation vague and cold.

Independent to be
You must be free.
To be free (not hypocrisy)
There must be democracy.
To be democrat
You must renovate the old life flat.
How many years to expect in whole
For a mummified body to have a soul?

Back here I have come
With deep feelings for our country glum.
Just cause is not from US or Europe smart,

But it does exist in your very heart.

Aspiration so far arisen urging to perform

Like a storm

Has been lying in the earth profound.


So long in wait to stoop you were bound.
Now, raise your head, look up to see

Millions of eyes in glee

Are seeking one another in a world wider:

Start off! No longer remain an outsider!

 

Translation by THANH-THANH

No comments: