Sunday, September 18, 2022

CẢNH ĐỜI LÀ CẢNH VÔ THƯỜNG

 


Cảnh đời là cảnh vô thường

 

Hoa đẹp . . . . . . .Hoa thơm . . . Hoa vẫn tàn

Tình nặng . . . . .Tình sâu . . . Tình vẫn tan

Rượu đắng . . . . Rượu cay . . . Rượu vẫn hết

Người hứa . . . . Người thề . . . Người vẫn quên

Trăng lên . . . . . .trăng tròn . . .trăng lại khuyết

Tuyết rơi . . . . . .tuyết phủ . . . tuyết lại tan

Hoa nở . . . . . . .hoa rơi . . . . . hoa lại tàn

Tình đẹp . . . . . .tình sâu . . . . .tình lại tan !

Người đẹp….. . người xấu…... rồi cũng chết

Người giàu …..người nghèo….rồi cũng hết

 

Cảnh đời là cảnh vô thường!!! 


No comments: