Wednesday, September 14, 2022

NẾU NHƯ (NGÔ MINH HẰNG)

 

NẾU NHƯ ...

  

Nếu như thấy người đau khổ

Ta lau nước mắt cho người

Bằng lòng xót thương, nhân ái

Thì ta nhận được tiếng cười

*

Nếu như thấy điều gian ác

Mà ta im lặng quay đi

Là ta đã cùng đồng loã

Với loài tàn độc, man di

*

Nếu như thấy nhà người cháy

Mà ta chẳng giúp dập đi

Đến lúc nhà ta bị cháy

Đừng mong người giúp ta gì

*

Nếu như thấy ai ác độc

Dùng ba tấc lưỡi hại người

Mà ta vỗ tay tung hứng

Là phô nhân cách ta thôi

*

Nếu như thấy người tài giỏi

Mà ta ganh ghét, sân si

Nọc độc, phun cho người xấu

Thì ta tốt đẹp được gì ?

*

Nếu như lên chùa lễ Phật

Và tìm đến Chúa cầu kinh

Nhưng rồi làm gian nói ác

Là ta làm xấu đạo mình !

*

Nếu như nói lời rắn rết

Cho lòng thỏa mãn sân si

Làm người tổn thương, oán hận

Nghiệp này lúc chết, mang đi

*

Nếu như tu tâm dưỡng tánh

Dẹp lòng hiểm, ác, gian, sân

Và biết đời là cõi tạm

Là ta tạo phúc, hưởng phần

 

Ngô Minh Hằng

30/1/2022

No comments: