Wednesday, September 7, 2022

TỊCH THU (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

 

TỊCH THU

 

Một mảnh gương

Một khuôn mặt

Ta soi mình đau đáu

Ta soi đời bấp bênh

............

Một chiều thu

Một chiếc lá

Vàng bay qua bóng hạ

Nắng chiều tàn hắt hiu

......................

Một trăm năm

Đời lữ thứ

Con thuyền chưa cập bến

Lối nào còn trong tay

.................

Một đêm khuất

Một ngày qua

Tiếng chuông chiều cô tịch

Kiếp nhân sinh mãi là

...............................

Đời như thực

Đời như mơ

Soi mình qua bóng nắng

Thấy phù du bên triền

.............................

Ta soi đời

Đời soi ta

Trên đồi xanh gió hú

Trăng tà ngỡ tịch thu

 

Oklahoma Septemer 3.2022

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

 


No comments: