Wednesday, September 21, 2022

TÂM SỰ VỚI TRỜI (NHẤT PHƯƠNG)

 


TÂM SỰ VỚI TRỜI

 

Nhất-Phương

 

Đâu nở bắt trời cao thú tội

Đưa Phi Tần dự hội Hoa Đăng

Hoàng hậu âm thầm gom bão tố,

Cung đình nghiêng, thế sự thăng trầm

 

Say yến tiệc nhàn du thượng uyển

Long sàng êm ngà ngọc mỹ nhân

Chưa biết cõi Người hay cõi Tạo

Nụ hồng nhan đắt giá phong trần

 

Trời nâng tay hái đào tiên cảnh

Trái rụng, phiến buồn bay cuối sân

Mưa ngâu lất phất lay rèm mộng

Nước mắt ngàn năm chảy lạnh lùng

 

   Ngất ngưỡng, trời ban lầm thánh chỉ

Có phải lòng trời muốn thế không?

Hóa ra trời vẫn còn say lắm

Chối bỏ Hoàng Cung bước xuống trần

 

Năn nỉ trời ngừng thói trăng hoa

Bướm ong mơn trớn cõi Người, Ta

Phi Tần ngấp nghé ngôi Hoàng Hậu

“Ta” chẳng thèm trau chuốt lược là

 

  Chỉ muốn ôm chầm chuỗi ước mơ

Của người dương thế thả hồn thơ

Rừng lau phi lý thôi đừng mọc

Chim chóc hồn nhiên hót lững lờ

 

Vũ trụ nhàn du lầm thế kỷ

Nụ hồng nhan sống chỉ kiếp này

Gương tan, tàn bóng hình phai

Trời tương tư nở đọa đày trần gian.


No comments: