Tuesday, September 20, 2022

ĐỜI CÓ GÌ VUI (SONG QUANG) & THƠ HỌA.

 


ĐỜI CÓ GÌ VUI ?

 

Cuộc đời chẳng thấy có gì vui !

Chỉ gặp đau thương với ngậm ngùi

Ngó trước tương lai màu xám ngoét

Nhìn sau dĩ vãng sắc đen thui

Nếu hay như vậy ….đừng mê thức

Lỡ biết thế ri…cứ ngủ vùi

Chắc số phận mình hiu hẩm quá

Đâu còn lẽ sống để mà vui !

Songquang

 20220918

 

Thơ Họa:

 

ĐỜI CÓ SƯỚNG VUI ?

 

Ngẫm kỹ cuộc đời có sướng vui,

Có nhiều gian khổ lẫn bùi ngùi.

Tương lai bao cảnh luôn kiều diễm ,

Dĩ vãng lắm điều mãi tối thui.

Biết đủ là tâm không vướng bận,

Ham nhiều ắt dạ quá mê vùi.

Đường tu nếu biết tìm chân lý…

Diệt đớn đau sầu, bỏ thú vui !

Liêu Xuyên

 

HÃY CỨ VUI

 

Cuộc sống có buồn cũng có vui

Can chi yếm thế lệ hoen ngùi ?

Lúa vươn trong đám mưa tầm tã

Mộng đến khi màn đêm tối thui

Biết mấy đồng hương còn khốn khó

Bao nhiêu bạn hữu đã yên vui

Ta như hiện tại mong gì nữa ?

Hãy cứ yêu đời, hãy cứ vui.!

  Sông Thu

( 19/09/2022 )

 

DẪU MUỐN VUI…

 

Xã hội thêm ngày lại bớt vui

Dân oan nghẹn nuốt lệ đau ngùi

Kia người mất đất ôm quằn quại

Nọ kẻ không nhà bước thủi thui

Cám cảnh thương tâm chờ chết đứng

Mà tay bó bột đợi chôn vùi

Đêm dài chợp mắt thường mê sảng

Dẫu muốn vui lòng chẳng được vui !

Lý Đức Quỳnh

   19/9/2022

 

No comments: