Friday, September 16, 2022

NÓI VỚI DÒNG MISSISSIPPI (HOÀNG LỘC)

 


NÓI VỚI DÒNG MISSISSIPPI

 

ngươi trôi tới đây từ phương bắc

ta giạt về đây từ phương đông

ta với ngươi cùng nhau trôi giạt

đời ta buồn, đời ngươi buồn không ?

 

ngươi buồn ư ? sao còn chảy xiết ?

càng đi xa, ngươi càng rộng sâu

ta buồn quá, ngó ngươi chóng mặt

ngàn trùng quê ― nhớ ― ta cúi đầu

 

đường ngươi đi phù sa rải khắp

sông xa quê sông biết nuôi người

đường ta đi tha phương cầu thực

muốn nuôi mình mà hết niềm vui

 

quê ta có sông Thu không cầu danh

cũng biết nuôi người và thương mình

cả đời ta ước như sông ấy

chảy giữa tình yêu chảy quẩn quanh

 

vậy mà ta một ngày ra đi

tới đây là đã biệt đường về

càng xa nguồn sông càng ngầu đục

chỉ khổ dòng trong thuở trước kia

ta với ngươi cách quê đều xa

đáng khi tâm sự phải sa đà

ngươi chẳng buồn chi ngươi chảy xiết

bỏ trời lưu lạc một mình ta...

 

HOÀNG LỘC

 

No comments: