Friday, September 9, 2022

VIỆT NAM LÀ ĐIỂM SÁNG DUY NHẤT VỀ TĂNG TRƯỞNG Ở CHÂU Á (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Việt Nam là điểm sáng duy nhất về tăng trưởng ở châu Á”. Quỹ IMF vừa điều chỉnh dự báo của họ, cho rằng Việt Nam tăng trưởng 7% năm nay và 6,7% năm tới, là điểm sáng duy nhất trong các nền kinh tế châu Á. VOA cùng tìm hiểu với GS TS Khương Hữu Lộc về lý do IMF có đánh giá tích cực dành cho Việt Nam.

 

https://www.youtube.com/watch?v=QNJsT9U8mok

 


No comments: