Saturday, September 10, 2022

MỘT MẢNH TÌNH RIÊNG (THƠ HỢP NGUYÊN/ TÙNG NGUYÊN PHỔ NHẠC)

 Một Mảnh Tình Riêng


 

Thơ Hợp Nghiêm viết ca khúc Tùng Nguyên

Nguyên tác: “Đêm trừ tịch Dương lịch” Waltz / 100

 

Tôi mơ về tìm lại ngôi trường cũ,

Có gốc phượng già, sân chơi mát góc tường vôi

Mùa thi, thao thức đêm không ngủ,

Bạn bè nhiều đứa bỏ cuộc chơi.

 

 

Tôi mơ về tìm lại cành hoa cũ,

Màu có tươi, giao hòa cùng tiếng ve

Hoa phượng nở cuối mùa, không đơm nụ

Thấp thoáng thu sang nhạt nắng hè

 

Tôi về tìm lại mùi hương cũ,

Làn gió còn tung suối tóc bay

Ra đi để lại gì ấp ủ ?

Một mảnh tình riêng ai có hay

 

Tôi mơ về tìm lại bài thơ cũ,

Mực có xanh trên từng nét bút cong

Úa vàng trang giấy nghiêng hàng chữ,

Một thoáng ngậm ngùi, một thoáng mong

 

Tôi mơ về tìm lại căn nhà cũ,

Cha có còn ngồi tựa cửa đợi trông

Bao năm xa cách hồn viễn xứ,

Nhớ mẹ đêm nay rét chạnh lòng

 

Mơ về trường cũ… nhà xưa… chạnh lòng.

 

                                Canada ngày đông 2021

No comments: