Wednesday, September 21, 2022

CHUYỆN BỘ ĐỘI ĐI XÍCH LÔ (TIỂU TỬ)

 

Chuyện bộ đội đi xích-lô.

 

Trong thời "đổi đời" năm 1975 người ta thấy thầy giáo tháo giày đi làm thợ hồ, anh thợ bạc ra ngồi góc đường bán chuối chiên, chị y tá bỏ ống chích ra ngồi ở đầu ngõ bán thuốc hút và rất nhiều người đi đạp xích lô, trong đó có khá đông lính cộng hòa.

Một hôm, một anh bộ đội hỏi anh xích lô:

"Nầy ! Từ đây về chợ Tân Định lấy bao nhiêu?"

Anh xích lô cười khinh khỉnh, chỉ vào chỗ ngồi bình thường:

"Ngồi đây là năm ngàn".

Rồi chỉ vào chỗ để chân phía dưới:

"Còn ngồi đây là ba ngàn!"

Anh bộ đội bước lên ngồi chồm hổm chỗ để chân, nói:

"Ta đi thôi!"

Anh xích lô, thay vì đạp về hướng Tân Định, lại đạp đi loanh quanh giống như đi "diễu hành" cho thiên hạ xem ! Mà thiệt ! Người ta chỉ chỏ rồi đấm nhau cười như đang xem trò hề ! Anh bộ đội tỉnh bơ! Đúng là "đổi đời" !

 

Trích "Tiểu Tử toàn tập"

No comments: