Tuesday, September 20, 2022

MỘT CHÚT SUY TƯ

 


Một chút suy tư

Triết lý “thị phi hợp nhất”, mâu thuẫn luôn tiềm tàng nội tại, nằm trong những chữ sau đây:

• Trong chữ “Nhẹ” vẫn có dấu “Nặng”

• Trong chữ “Vững” vẫn có dấu “Ngã”

• Trong chữ “Hiểu” vẫn có dấu “Hỏi”

• Chữ “Ngắn” vẫn dài hơn chữ “Dài”.

• Trước khi học được chữ KHÔN , ta phải đánh vần qua vần KHỜ .

Triết lý “bất nhị”, “vạn sự tương dung, tương tức”, “thuận tức là nghịch” nằm trong những chữ sau đây:

• Sung sướng có 9 chữ thì Gian truân cũng 9 chữ.

• Hạnh phúc có 8 chữ thì Bi thương cũng 8 chữ!

• Tình yêu có 7 chữ thì Phản bội cũng 7 chữ!

• Sự thật có 6 chữ thì Giả dối cũng 6 chữ!

• Bạn bè có 5 chữ thì Kẻ thù cũng 5 chữ!

• Cười có 4 chữ thì Khóc cũng thế!

• Yêu có 3 chữ thì Hận cũng thế

• Ta có 2 chữ thì Nó cũng chỉ 2 chữ!

• Ứ có 1 chữ thì Ừ cũng chỉ 1 chữ!

Đôi khi “nhân quả trùng trùng” khó lường được:

• Trong “Friend” (bạn bè) vẫn có “End” (chấm hết).

• Trong “Believe” (tin tưởng) vẫn có “Lie” (lừa dối).

• Trong “Lover” (người thương) vẫn có “over” (kết thúc).

Chân lý thường hằng bất biến, có thể tìm thấy trong hai chữ:

• DAD viết ngược vẫn là DAD.

• MOM viết ngược vẫn là MOM.

Dù MOM, DAD trẻ hay già, giàu hay nghèo, trí huệ hay u tối, khỏe hay bệnh, có thành công hay thất bại, MOM và DAD mãi mãi vẫn là MOM và DAD.


No comments: