Saturday, September 24, 2022

GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC BÀN VỀ KTTC TUẦN LỄ SEPT 21/2022 (SBTN TEXAS)

 


GSTS KHƯƠNG HỮU LỘC bàn về KTTC tuần lễ mới nhất Sept 21 2022

 

https://www.youtube.com/watch?v=4_Z8Lii9yVU

No comments: