Sunday, September 4, 2022

EM TÔI (TRANG ĐÀI GLASSEY-TRANUYEN)

  

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

em tôi

(Hinh: FB Đinh Trường Chinh)

* tặng qsn *

em tôi sanh 7 tháng 5

thua tôi năm tuổi,

năm năm cuộc đời

rừng màu em mãi rong chơi

đêm rung hương bố

ngày vung cọ màu

thơ, tranh em trải khắp đời

tranh dài tay với

thơ ngời nét thương

Đinh-Cường Chinh

cõi lạ thường

nghe xuyên âm sắc

khôn lường tinh hoa


No comments: