Monday, September 19, 2022

LÁ ÚA (NGƯ SĨ)

 

LÁ ÚA

 

Một thời e ấp thanh tân

Cho môi thêm thắm mùa xuân yêu đời

Lá xanh khoe dáng mây trời

Cành hoa tươi sắc một thời xuân xanh

Trời cao mây tỏa thiên thanh

Để ai ôm mộng dệt thành ước mơ

Xuân qua hạ đến tình thơ

Thu về để lá đợi chờ tháng năm...

Tiếc thương vương vấn tình thâm

Lá vàng héo úa sơn lâm nhuốm sầu

Rừng thu trăm sự dãi dầu

Heo may sợi nhớ tình đầu phôi pha

Còn đâu mắt biếc chim sa

Còn đâu môi thắm ngọc ngà làn da

Còn đâu tuổi ngọc đã qua

Cho thu hiu hắt lá lìa cành khô

Suối reo róc rách mơ hồ

Vấn vương ngày tháng tuổi mơ vào đời

Vàng ươm bàng bạc núi đồi

Để ai khắc khoãi một thời xuân qua....!

 

Ngư Sĩ

 

No comments: