Wednesday, September 28, 2022

NHỚ NGƯỜI (HÀN THIÊN LƯƠNG)

                                                        


                                                         Nhớ Người

 

Lá vàng lác đác trên sân

Lòng tôi bất chợt bâng khuâng nhớ người.

Người đi xa khuất bên trời

Tôi ngồi đếm lá thu rơi một mình.

Chung quanh vắng vẻ lặng thinh

Nhớ sao nhớ quá!- nhớ Mình khôn nguôi!

Ngày xưa chung bước mà vui

Khi trên bãi biển , khi đồi hoàng hôn

Giờ đây lá đổ thu buồn

Tôi đang lỡ bước giữa đường vàng thu!

 

28-9-2022

                    HÀN THIÊN LƯƠNG

No comments: