Thursday, September 29, 2022

HUẾ ƠI! NHỚ HUẾ VÔ CÙNG (TRẦN QUỐC BẢO)

 

Huế Ơi! Nhớ Huế Vô Cùng! 

 

Bao năm lưu lc tha phương,

Nh v núi Ng sông Hương quá chng!

Duyên tình nng vi min Trung,

Răng mà nh Huế vô cùng!... Huế ơi!

 

Nh xưa, Huế đp tuyt vi!

Hương Giang l lng, trăng soi mái chèo,

Ng Bình mây bc, thông reo,

Tiếng chuông Thiên M dt dìu âm vang.

 

Khói sương V D mơ màng,

Pht phơ áo tím , qua ngang Trường Tin.

Câu hò mái đy giao duyên,

Thuyn v Bến Ng, hay thuyn v mô?

 

Bây ch xa cách C Đô,

Nh cơm âm ph, nh tô bún bò!

Nh nem-tré, nh câu hò,

Ngôi trường Đng Khánh, bến đò Văn Lâu.

 

 

 

Nón bài thơ che nghiêng đu

Tnh Tâm thanh thn vui câu Nam Bình

Huế hin hòa, Huế đp xinh

Ai làm cho đt Thn Kinh thm su?

 

Tinh hoa X Huế còn đâu!

C Vàng trên Ph Văn Lâu, mt ri!

Cu mong vt đi sao di,

Huế xưa sng li, cho tôi tr v!

 

          Trần Quốc Bảo

                  Richmond, Virginia


No comments: