Friday, September 30, 2022

QUA NGÕ BUỒN (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Qua Ngõ Buồn

 

Chiều nắng xế thoang thoảng hương hoa bưởi

Qua ngõ buồn cỏ lấp dấu chân ai

Dòng suối nhỏ rì rầm như tiếng khóc

Bước gập ghềnh qua cầu ván lắt lây!

 

Từng nhịp bước gợi đau bao kỷ niệm

Tìm dấu xưa mờ khuất tháng năm buồn

Chỉ còn lại ngõ quạnh chiều hoang vắng

Lại cố hương sao cô lẻ bên đường !?

 

Sau “tháng tư” xóm làng sầu tang chế

Kẻ ra đi người ở lại ngậm ngùi

Chung tiếng khóc trong dòng đời dâu bể !

Cuộc chia ly ngày tháng biệt trùng khơi!

 

Con chim nhỏ trên cành kêu chiêm chiếm

Ta bước lần qua cầu ván chông chênh

Chim xa bầy lẻ loi sao tội nghiệp

Cũng trầm luân trong cõi tạm buồn tênh!

 

Khu vườn nhỏ ngày xưa vàng hoa đậu

Ta hay vào tìm gặp áo “bà ba”

Thường khép nép đứng sát bên dậu trúc

Nhoẻn nụ cười tươi thắm đẹp hơn hoa!

 

Khu vườn ấy giờ nầy đà hoang phế

Bóng người xưa cũng biền biệt đâu rồi

Chỉ tiếng gió ru buồn qua cánh lá

Lặng hồn sầu… đành thương nhớ xa xôi!

 

29-9-2022

                          Hàn thiên Lương

No comments: