Wednesday, September 7, 2022

LỢI ÍCH LẤY CHỒNG (ƯNG ĐÌNH)

 

LỢI ÍCH LẤY CHỒNG


Nếu muốn sáng mắt

Thì nên lấy chồng

Nếu muốn luyện giọng

Lấy chồng lười biếng

Nếu khoái ăn sang

Lấy chồng bán khoai

Muốn ở nhà cao

Lấy chồng miền núi

Muốn tiền đầy túi

Lấy chồng thợ in

Muốn mãi đẹp xinh

Lấy chồng khiếm thị

Học võ miễn phí

Lấy chồng xỉn say

Chị em nhanh tay

Đừng kén chọn hoài

Người ta lấy hết

 

ƯNG ĐÌNH


No comments: