Monday, September 19, 2022

MỘT SỐ QUỐC GIA CÓ CÁI TÊN RẤT LÃNG MẠN!

 

Một số Quốc gia có cái tên rất lãng mạn!  

Hay và chí lý quá.

👏🏻👏🏻👏🏻


 Một số Quốc gia có cái tên rất lãng mạn! 
H.O.L.L.A.N.D

- Hope Our Love Lasts And Never Dies .

- Hi vọng tình yêu của chúng ta tồn tại mãi mãi và bất tử.

I.T.A.L.Y

 - I Trust And Love You.

- Tôi tin tưởng và yêu bạn.

L.I.B.Y.A

- Love Is Beautiful, You Also .

- Tình yêu đẹp, bạn cũng vậy.

F.R.A.N.C.E

- Friendships Remain And Never Can End

- Tình bạn tồn tại mãi & không bao giờ chấm dứt.

 V.I.E.T.N.A.M

- Viagra In Every Time, Night And Morning...

and last but not least:

 C.H.X.H.C.N.V.N. (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam )

Chẳng Hề Xấu Hổ Chút Nào Vì Ngu.

No comments: