Saturday, September 24, 2022

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG MỸ LẠI TĂNG LÃI SUẤT ĐỂ CHỐNG LẠM PHÁT (VOA-GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Ngân hàng trung ương Mỹ lại tăng lãi suất để chống lạm phát | VOA

 

Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Ngân hàng trung ương Mỹ lại tăng lãi suất để chống lạm phát”. Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất lần thứ 3 với mục tiêu chống lạm phát. Liệu động thái này sẽ mang lại những kết quả gì, GS TS Khương Hữu Lộc sẽ thảo luận với VOA

 

https://www.youtube.com/watch?v=UTOOzW96YdU


No comments: