Tuesday, September 20, 2022

CUỘC ĐẤU DẦU KHÍ GIỮA EU, G7 VÀ NGA (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Cuộc đấu dầu khí giữa EU, G7 và Nga | VOA Tiếng Việt

 

Liên hiệp châu Âu và Khối G7 tìm cách áp đặt hạn chế giá bán của dầu khí Nga trong khi Nga đe dọa cắt đứt nguồn cung. Cuộc đấu này sẽ dẫn đến những hậu quả thế nào cho hai bên, bên nào có thể thắng hoặc không có ai thắng, GS TS Khương Hữu Lộc sẽ phân tích với VOA.

 

https://www.youtube.com/watch?v=uETiRrBBB0E&t=727s

No comments: