Wednesday, January 4, 2023

KHAI BÚT ĐẦU NĂM (HÀN THIÊN LƯƠNG)

                                               Khai Bút Đầu Năm 

Đầu năm khai bút nhớ quê hương

Nhớ núi sông xanh mấy ngã đường

Nhớ con đò chiều vui bến cũ

Người về người đợi ngát yêu thương !

 

Nhớ bóng mẹ già nay đã khuất

Mồ xanh hiu quạnh dưới trăng buồn

Lời cha một thuở còn ghi tạc

Nhưng lỡ cuộc đời tóc trắng sương!

 

Thương người chiến sĩ còn xanh tóc

Vững bước hiên ngang chống giặc thù

Đợi chờ chinh phụ rưng rưng khóc

Dõi bóng người đi vẫn mịt mú!

 

Biết bao chiến khách không về nữa

Thương người chinh phụ chít khăn sô

Trách ai tham vọng gây binh lửa

Cho đường trường sơn trắng mả mồ !

 

Thương ai sống kiếp dời binh phế

Lê bước lang thang khắp ngã đường

Nhìn cảnh người qua rưng mắt lệ

Ngỡ ngàng cô lẻ giữa quê hương!

 

Khai bút đầu năm xin nguyện cầu

Cho cõi quê hương sớm đẹp màu

Ngọn cờ đỏ máu không còn nữa

Dân mình ngàn thuở hết thương đau !

 

3-1-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: