Thursday, January 5, 2023

NHỚ (THO- HUỲNH NGUYỄN THANH TÂM/ NHẠC- PHẠM ANH DŨNG)

 https://www.youtube.com/embed/nQPmlnR8sbM

 

Nhớ

 

(thơ Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm, nhạc Phạm Anh Dũng)

Xa em từ dạo đó
Nghìn trùng ta cách ngăn
Mấy thu vàng lá đổ
Vương buồn theo gót chân

Từng chiều trên phố lạ
Lao xao vạn nỗi buồn
Tìm trong lòng băng giá
Ước mơ nhoà khói sương

Đêm từng đêm trăn trở
Từ khi đời thiếu anh
Từ trong quay quắt nhớ
Vạn nỗi niềm vây quanh

Chiều nay ra biển vắng
Nghe mênh mang chuyện lòng
Bên kia bờ xa thẳm
Hỏi người còn nhớ mong?

Phạm Anh Dũng


No comments: