Saturday, April 22, 2023

30 THÁNG 4, NỖI ĐAU ĐỨT RUỘT (THƠ- TRẦN QUỐC BẢO)

 

30 THÁNG 4, NỖI ĐAU ĐỨT RUỘT

Thơ Trần Quốc Bảo


 

Ôi cay đắng! Trước nỗi đau thất trận

Nước mất, nhà tan, bầm dập Quê tôi

Tổ Quốc chìm vào đêm đen u hận

Biết bao dân lành, bỏ xác ngoài khơi!

 

Rất đau đớn! Không ngờ mình bại trận

Tiếp liệu đã ngưng! súng hết đạn rồi !!!

Anh bạn Đồng Minh, lương tâm táng tận

Cúp ngang viện trợ, ngoảnh mặt bỏ rơi!


Thật đứt ruột! Bỗng thấy mình thua trận

Đồng đội, anh em lũ lượt vào tù

Biết bao Liệt sĩ Anh hùng tự vẫn

Vết thương này, ghi Lịch sử ngàn thu


 

Qúa đỗi bàng hoàng… Buông súng, vỡ trận

Khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng

Quân Cán Chính đã vô cùng căm phẫn

Trừng mắt nhìn…Bọn mũ cối nghênh ngang

 

Chuyện Miền Nam thua… nhiều người bình luận

Lỗi tại Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Chúng tôi cúi đầu, chúng tôi chấp nhận

Nói năng chi, giữa thế giới mù lòa

 

Nào ai biết rằng. sự thật phản diện

Chuyện thắng thua, quyết định tại DC

Quốc Hội Hoa Kỳ theo phe Phản chiến

Chịu thua ngay trên bàn Hội nghị Paris

 

 

Mỹ coi Việt Nam, như là “con chốt”

Thế cờ cần bỏ…thì bỏ như không!

Chuyện “thí chốt”, tính từ… Bảy mươi, Bảy mốt (1970-1971)

Khi Kissinger bí mật gặp Mao Trạch Đông

 

Những Quân-Cán-Chính, Miền Nam Nước Việt

Lấy thân mình, ngăn Cộng Sản Bắc Phương

Đã chiến đấu, dưới Cờ Vàng quyết liệt

Vẫn tự hào!... Dù kết quả bi thương!

 

Cuộc thắng bại, không ở nơi tiền tuyến

Mà âm thầm. quyết định tại hậu phương

Rồi…Khốn nan !!! Bôi đen mọi chuyện !!!

Bởi những tên hèn !!! Chính trị bất lương !!!

 

Nói thẳng một lần, nỗi buồn quá khứ

Những chuyện xưa -  nay giải mã tỏ tường

Hãy trả “Sự Thật” lại cho “Lịch sử”

Chuyện bây giờ là: “Dựng lại Quê Hương” !!!

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của tác giả:

quocbao_30@yahoo.com

 

No comments: