Tuesday, April 25, 2023

ẨN SỐ NÀO GIÚP VIETNAM VƯỢT QUA VÒNG XOÁY "ĐA KHỦNG HOẢNG" (TS.GS KHƯƠNG HỮU LỘC & TS. NGUYỄN TRÍ HIẾU)

 


Ẩn số nào giúp Việt Nam vượt qua vòng xoáy “đa khủng hoảng”?

 

GsTs Khương Hữu Lộc hội luận cùng Ts Nguyễn Trí Hiếu trên diễn đàn RFA Á Châu Tự Do

Để biết tình hình kinh tế, tài chính, ngân hàng, bất động sản của Việt Nam trong năm 2023 và những năm tiếp theo ra sao? Mời quí vị theo dõi buổi hội luận của RFA với hai chuyên gia tài chính ngân hàng sau đây.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YWAcn9ktrfE


No comments: