Saturday, April 8, 2023

NGỤ NGÔN LA FONTAINE - CON CHÓ CÁI VÀ BẠN CỦA NÓ (BÙI PHẠM THÀNH)

 

Ngụ Ngôn La Fontaine:

Con Chó Cái Và Bạn Của Nó

 

Con Chó Cái Và Bạn Của Nó

Chó cái gần đến ngày sanh

Không nơi trú ngụ chạy quanh đi tìm

Gặp một con chó bạn quen

Cho được tạm trú nên liền vào ngay.

 

Trải qua cũng khá nhiều ngày

Chó chủ trở lại: "Tôi đây cần nhà."

Chó cái năn nỉ: "Nhưng mà

Con chưa đi vững biết là đi đâu

Cho tôi ở thêm ít lâu

Một thời gian nữa khoảng đâu hai tuần."

 

Và rồi sau đó hai tuần

Chó chủ trở lại: "Tôi cần nhà tôi."

Chó cái nhe răng trả lời:

"Nhà này tất cả đây thời của tôi

Mẹ con tôi không muốn rời

Bạn không chống lại với tôi dễ dàng

Con tôi giờ đã sẵn sàng

Cùng tôi đánh đuổi dễ dàng những ai."

 

Từ tâm giúp đỡ người ngoài

Giúp nhằm kẻ xấu chỉ hoài công thôi

Có khi nguy hại đến người

Giúp một rồi họ chiếm mười có khi.

 

Bùi Phạm Thành

(ngày 29 tháng 5 năm 2021)


 La Lice Et Sa Compagne

Une Lice étant sur son terme,

Et ne sachant où mettre un fardeau si pressant,

Fait si bien qu’à la fin sa Compagne consent,

De lui prêter sa hutte, où la Lice s’enferme.

Au bout de quelque temps sa Compagne revient.

La Lice lui demande encore une quinzaine.

Ses petits ne marchaient, disait-elle, qu’à peine.

Pour faire court, elle l’obtient.

Ce second terme échu, l’autre lui redemande

Sa maison, sa chambre, son lit.

La Lice cette fois montre les dents, et dit:

"Je suis prête à sortir avec toute ma bande,

Si vous pouvez nous mettre hors."

Ses enfants étaient dejà forts.

 

Ce qu’on donne aux méchants, toujours on le regrette.

Pour tirer d’eux ce qu’on leur prête,

Il faut que l’on en vienne aux coups;

Il faut plaider, il faut combattre.

Laissez-leur prendre un pied chez vous,

Ils en auront bientôt pris quatre.

 

Jean de La Fontaine

 Livre II - Fable 7

No comments: