Thursday, April 20, 2023

CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC VÔ CÙNG NGOẠN MỤC Ở TRUNG ĐÔNG.

 

Công trình kiến trúc vô cùng ngoạn mục ở Trung Đông


1. Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo (Quatar)


2. Công viên giải trí rong nhà Ferrari World (UAE)