Wednesday, April 12, 2023

NHỮNG ĐOẢN KHÚC BUỒN... (ĐẶNG KIM CÔN)

 


Hạ Màn

 

Hạ màn lau phấn son thôi

Phân thân những khóc những cười mấy vai

Hôm nay không là ngày mai

Làm sao em đứng được hoài trên dây

Khi cười khóc là hát hay

Vâng, em cứ diễn cho say lòng người

Nửa mắt buồn, nửa mắt vui

Màn sân khấu hạ, màn đời kéo lên

*

Tích tuồng, thôi em, xin quên!

1976

 


Tàn Trăng

 

Thế rồi người cũng xa người

Bỏ đêm lạc lõng bên lời dối gian

Năm canh còn một trăng tàn

Cuối đường hắt một bóng vàng võ soi

1976

 

Thôi Thì Thế Thôi

 

Thôi thì trách gì người đi,

Thì thôi, thôi thế thôi thì thế thôi

Trả trăng sao lại cho trời

Trả đêm tối lại cho người mang theo

 

1976

ĐẶNG KIM CÔN.


No comments: