Wednesday, April 19, 2023

THÁNG TƯ NGƯỜI CHẾT KHÔNG BIA MỘ (LÊ TẤN DƯƠNG)

 


Tháng Tư Người Chết Không Bia Mộ

Lê Tấn Dương

 

Tháng tư thắp nến bày hương án,

Rót rượu ngậm ngùi khúc Nam ai

Chiêu niệm tháng tư bài kinh khổ,

Gọi hồn đất nước, bạn bè ơi.

 

Tháng tư, chiến mã sầu ai oán,

Buông súng ngậm hờn giữa oan khiên.

Bao nỗi nhục vinh chưa trả hết,

Tiếng non sông như tiếng sấm rền.

 

Tháng tư oan nghiệt dòng lệ máu,

Ai khóc miền Nam cuộc binh đao,

Lời nào đau bằng lời bia mộ,

Bằng hữu, anh em lạc phương nào?

 

Tháng tư năm ấy đầy bi thảm,

Chia cắt vợ chồng, biệt cố hương.

Bắt bớ, tù đày không án lệ.

Hàng triệu gia đình sống đau thương.

 

Tháng tư người chết không bia mộ

Bao nắm xương khô giữa rừng già

Dấu tích hờn căm chưa giải hết,

Oan khúc vẫn còn những hồn ma.

 

Mỗi nămmột lần tháng tư đến,

Như cứa vào tim vạn lần đau.

Vết cắt oan khiên mùa xuân đó,

Rịn suốt bao năm chẳng đổi màu.

 

Tháng tư mang nỗi buồn vong quốc,

Còn biết trông ai để đợi chờ.

Một mai nếu có về quê cũ,

Xin sống một lần với tuổi thơ.

 

Đã mấy mươi năm sầu viễn xứ

Sống kiếp xa nhà nhớ đất quê

Mỗi độ Xuân sang thêm tóc trắng

Bến  ơi -  Có đợi thuyền về...?

 

Lửa tháng tư chưa khô dòng lệ,

Có tiếng chim kêu vọng cuối trời

Người đi vá nửa đời hoang phế,

Kẻ về khép khung cửa chiều rơi.

 

Tháng tư lại đến thêm lần nữa,

Nhắc tới đau lòng lắm người ơi.

Mùa xuân có nắng sao mà lạnh.

Lạnh buốt giang hà - Lạnh đầy vơi.

 

Lê Tấn Dương

 

No comments: