Tuesday, April 25, 2023

TRỌN NỖI SẦU (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Trọn Nỗi Sầu

 

Ta chẳng vui chi bên chén rượu

Nỗi buồn gửi trọn ý vào thơ

Nay tuổi đã qua thời xanh tóc

Nhưng tiếc làm sao thuở dại nhớ !

 

Nhớ lúc dọc ngang , sờn áo trận

Mặc người đô thị rộn phồn hoa

Rượu chưa bao giờ nâng chén cạn

Hồn luôn khao khát khúc tình ca!

 

Lỡ say chinh chiến lỡ duyên đầu

Nay thân cô lữ biết về đâu

Quê hương gìờ đây thành cố xứ

Thao thức từng đêm trọn nỗi sầu

 

8-4-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: