Monday, April 17, 2023

TRẺ MỒ CÔI (HUY VĂN)

 


TRẺ MỒ CÔI

 

Khi nhớ Má con thường ngồi tư lự

Đã làm gì cho xứng với thâm ân?

Hơn 60 năm sống đời hiếu tử

tiếng Cảm Ơn, con "quên" biết bao lần!

 

Phút cuối đời Má có điều muốn nói

thì đã muộn màng! Lời bỗng vô ngôn

Mắt mở hé mi, miệng như nhắn gởi

mấp máy từng cơn những tiếng lạc hồn!

 

Có phải nụ cười mới vừa thoáng hiện

trên bờ môi khô tím lúc lâm chung?!

Má từng phút xuôi dần về miên viễn

Thương làm sao! Khóe mắt chợt rưng rưng.

 

Má bóng mát che thân con lá cỏ

Là đuốc thiêng soi con bước trong đời

Má biển lớn, con chỉ là sông nhỏ

Tuổi 60, con thành "trẻ mồ côi"!

 

Chín năm tròn, Má đã về cội Phúc

Cõi phù trần còn lại chút bụi tro

Xin hẹn buổi tương phùng nơi Quê Thật

Má trước, con sau. Chỉ một chuyến đò!

 

HUY VĂN

 

( Kính nhớ Maria Nguyễn Thị Thương RIP

03/9/1932- 14/4/2014 )

No comments: