Wednesday, April 26, 2023

MÌNH ƠI...MÌNH À! (QUÝ BÙI)

 

Mình Ơi… Mình À!


 

Đêm khuya nghe gọi: Mình ơi..!

Dậy em nhờ tí, Mình ơi, Mình à!

Giật mình như thể gặp ma,

Mồ-hôi nó toát như là tắm mưa.

Bài thì mới trả buổi trưa,

Giờ mà trả nữa te-tua tuổi già.

Nằm im mắt nhắm cho qua,

Bên tai thỏ-thẻ Mình à... Mình ơi!

Còn bao năm nữa trên đời,

Vui xuân kẻo hết Mình ơi... Mình à!

Người ta bảo lúc về già,

Dẻo-dai hơn trẻ Mình à... Mình ơi!

Con lớn chúng đã xa rời,

Nhà thì vắng lạnh Mình ơi... Mình à!

Sao không bắt chước người ta,

Cờ người quyết đấu Mình à... Mình ơi!

Bàn son có sẵn đang phơi,

Quân ngà mau dậy Mình ơi... Mình à!

Ráng cho vui cửa vui nhà,

Em thương Mình lắm Mình à... Mình ơi!

 

Quý Bùi.

No comments: