Sunday, April 30, 2023

NGÀY OAN TRÁI (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Ngày Oan Trái

 

Khắc khoải chim kêu ngày nguyệt tận

Trên trời mây trắng phủ màu tang

Non nước tôi đến ngày quốc hận

Sông núi rừng xanh cũng úa vàng!

 

Dù cho đã hết mùa chinh chiến

Tiếng khóc lại vang khắp phố phường

Vì chưng gót giặc đang dày xéo

Quê cũ chìm trong tháng tư buồn!

 

Người đi người ở sầu chia biệt

Mẹ khóc nhìn con khuất nẽo đường

Ai cắt tình thâm cho lệ đổ

Cảnh quê nhà vạn nỗi đau thương !

 

Cớ sao non nước tàn binh lửa

mà vẫn hờn căm vẫn hận thù

Nhìn nhau nụ cười không nở được

Sừng sững nơi nơi những ngục tù !

 

Khắp chốn đồng xanh không lúa trổ

Nông trường đất khổ của lương dân

Vẳng xa tiếng khóc vùng kinh tế

Chẳng được cơm no trẻ chết dần !

 

Người cúi mặt đầu sương điểm

Căm miệng suốt đời chẳng hé môi

Gông xích chờn vờn vây sau trước

Lỡ lời tức khắc ngục tù thôi!

 

Bốn tám năm ta vẫn nhớ

Đòn thu còn dấu ai nỡ quên

Bao người gục ngã trong lao lý

Bạn bè thương phế sống điêu linh!

 

Hôm nay lại đến ngày oan trái

Ta hãy tỉnh hồn chẳng ngủ say

Nhớ trọn một thời dâu bể ấy

Gìn lòng tạc dạ chớ phôi phai!

 

Ngay30-4-2023

Hàn Thiên Lương

 

No comments: