Saturday, April 22, 2023

CÁC VẤN ĐỀ NAN GIẢI VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN, TRÁI PHIẾU, TIỀN LÃI NGÂN HÀNG TẠI VN (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 

 


Các vấn đề nan giải về thị trường bất động sản, trái phiếu và tiền lãi ngân hàng tại Việt Nam

 

Ngân hàng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế vì vậy khi việc quản lý, điều hành ngân hàng có những sai sót sẽ dẫn đến các tác động khôn lường đến nhiều lĩnh vực. Giáo sư Tiến sĩ Khương Hữu Lộc sẽ làm rõ thêm

https://www.youtube.com/watch?v=r8em0K8ksEQ&t=876s

No comments: