Thursday, April 20, 2023

NHỮNG VỢ TÙ "CẢI TẠO" (NHẤT HÙNG)

 

VIẾT TẶNG

NHỮNG VỢ TÙ "CẢI TẠO"

 

Sau tháng tư oan nghiệt bể dâu

Vợ "tù cải tạo" thật cơ cầu

Nắng mưa bươn chải đầy gian khó

Sương gió tảo tần lắm dãi dầu

Tằn tiện dăm đồng leo núi thẳm

Chắt chiu ít gạo lội rừng sâu

Nuôi chồng "học tập" vai gồng gánh

Thân gái dặm trường vạn khổ sầu

 

Thân gái dặm trường vạn khổ sầu

Cô đơn ngậm đắng nuốt thương đau

Bao mồi cám dỗ không lay chuyển

Lắm mối chào mời chẳng đảo chao

Đã dưỡng mẹ già trong khốn khó

Còn chăm con dại giữa lao đao

Muôn vàn nghịch cảnh truân chuyên quá

Họ đáng vinh danh đáng tự hào

 

nhất hùng

 

No comments: