Tuesday, April 18, 2023

CĂN BỆNH THỜI CHIẾN (NGUYỄN BẮC SƠN) & CẢM KHOÁI (CAO TẦN)

 


MẬT KHU LÊ HỒNG PHONG

 

Mai ta đụng trận ta còn sống

Về ghé sông Mao phá phách chơi

Chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm

Đốt tiền mua vội một ngày vui

Ngày vui đời lính vô cùng ngắn

Mặt trời thoáng đã ở phương Tây

Nếu ta lỡ chết vì say rượu

Linh hồn chắc sẽ thành mây bay

(Mật khu Lê Hồng Phong, Nguyễn Bắc Sơn)

 

CĂN BỆNH THỜI CHIẾN

Ta mắc bệnh ung thư thời chiến

Thoi thóp còn một trái tim khô

Sợ hãi con người hơn thú dữ

Nhìn nơi nào cũng thấy hư vô

Mai kia trong những ngày ngưng chiến

Ta chắc rằng không thể yêu ai

Nhà thương điên nếu còn chỗ trống

Xin chiếc giường cho xác tàn phai.

(Căn Bệnh Thời Chiến, Nguyễn Bắc Sơn)

 

CẢM KHOÁI

Hai mươi tuổi ta đi làm chiến sĩ

Bước giày đinh lạng quạng một đời trai

Vừa đánh giặc vừa lừng khừng triết lý

Nhưng thằng này yêu nước chẳng thua ai

(Cảm Khoái, Cao Tần)


No comments: