Sunday, April 9, 2023

KINH TẾ VIỆT NAM LỊM ĐI TRONG QUÝ 1, LIỆU CÓ PHỤC HỒI TRONG THỜI GIAN TỚI (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Kinh tế Việt Nam lịm đi trong quý 1, liệu có phục hồi trong thời gian tới

 

Chủ đề ngày hôm nay là “Kinh tế Việt Nam lịm đi trong quý 1, liệu có phục hồi trong thời gian tới”. Kinh tế Việt Nam bị xem là “lịm đi” đáng lo ngại với mức tăng trưởng chỉ là 3,3% trong quý 1, dù không phải chịu cú sốc nào. VOA thảo luận với Giáo sư Tiến sĩ Khương Hữu Lộc về nguyên nhân vì sao như vậy và làm thế nào để thoát khỏi tình trạng đó.

 

https://www.youtube.com/watch?v=IIptc5Bznes

 

No comments: