Thursday, April 27, 2023

HƯƠNG VỊ CUỘC SỐNG (THÁI NỮ LAN - DỊCH)

 


HƯƠNG VỊ CUỘC SỐNG

&&&

Trong suốt cuộc đời tôi, có một thứ gia vị rất hiếm, tôi tìm được một cách thật bất

ngờ,

Thậm chí tôi cho rằng do Thượng Để ban phát.

Chất bột mầu nhiệm ấy thay đổi đời sống hàng ngày của tôi

thành tia mặt trời mỗi khi được rắc lên một vấn đề nan giải,

một phương cách tìm ra quyết định 

Và tôi là kẻ may mắn phi thường đã sở hữu được

chất màu nhiệm ấy!

Nhưng khi tôi phải vượt qua những chặng đường gian nan,

Khi cái thường nhật khiến tôi đau đớn,

Khi mọi thứ đã quá sức chịu đựng, và tôi cần đến lòng can đảm và nghị lực

Để đối mặt với một ngày mới sắp khởi đầu

Và mọi việc vẫn phải được tiếp diễn

Cho dẫu thời gian làm gián đoạn,

Lúc ấy chất gia vị mầu nhiệm của tôi

sẽ đến làm tăng hương vị cho chuỗi ngày của tôi để tôi có thể hiểu biết

và lắng nghe một cách tích cực.

Hương thơm của chất ấy trợ lực cho tôi, sức mạnh của hương vị dìu dắt tôi,

mùi vị thầm lặng ấy bảo vệ tôi.

Lời chúc tuyệt vời nhất tôi có thể gởi đến bạn

 

Đó là tìm được chất bột kỳ diệu ấy,

và đem truyền bá cùng với tình yêu thương.

Hương vị cuộc sống ấy được mang tên:

 

" TÌNH BẠN" --

 

tháinlan dịch (Nguồn: Louise B.Giroux : EPICE DE VIE)

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

ÉPICE DE VIE

 

Il y a dans ma vie, une épice rare, inespérée,

je dirais même, bénie des dieux.

Cette poudre magique transforme mon quotidien

en rayon de soleil dès qu'elle se répand sur un problème à résoudre,

une solution à mettre.

J'ai cette chance inouïe de posséder

cette substance miracle !

Quand je traverse des temps difficiles,

que mon quotidien me fait mal,

qu'il y a un trop plein de vécu

et que j'ai besoin de courage et d'énergie

pour faire face au nouveau jour qui naît,

et qui doit se poursuivre malgré

la coupure du temps,

c'est alors que mon épice magique

vient poivrer ma journée de compréhension,

d'écoute active.

Son parfum me soutient, sa force me guide,

son arôme de discrétion me protège.

Le plus beau souhait que je puisse vous faire,

c'est de trouver cette poudre magique,

de la répandre avec amour.

Cette épice de vie a pour nom :

 

AMITIÉ "

Source: Louise B. Giroux....

 

 

 

HƯƠNG VỊ CUỘC SỐNG

 

Trong suốt cuộc đời tôi, có một thứ gia vị rất hiếm, tôi tìm được một cách thật bấngờ,

Thậm chí tôi cho rằng do Thượng Để ban phát.

Chất bột mầu nhiệm ấy thay đổi đời sống hàng ngày của tôi

thành tia mặt trời mỗi khi được rắc lên một vấn đề nan giải,

một phương cách tìm ra quyết định 

Và tôi là kẻ may mắn phi thường đã sở hữu được

chất màu nhiệm ấy!

Nhưng khi tôi phải vượt qua những chặn đường gian nan,

Khi cái thường nhật khiến tôi đau đớn,

Khi mọi thứ đã quá sức chịu đựng, và tôi cần đến lòng can đảm và nghị lực

Để đối mặt với một ngày mới sắp khởi đầu

Và mọi việc vẫn phải được tiếp diễn

Cho dẫu thời gian làm gián đoạn,

Lúc ấy chất gia vị mầu nhiệm của tôi

sẽ đến làm tăng hương vị cho chuỗi ngày của tôi để tôi có thể hiểu biết

và lắng nghe một cách tích cực.

Hương thơm của chất ấy trợ lực cho tôi, sức mạnh của hương vị dìu dắt tôi,

mùi vị thầm lặng ấy bảo vệ tôi.

Lời chúc tuyệt vời nhất tôi có thể gởi đến bạn

Đó là tìm được chất bột kỳ diệu ấy,

và đem truyền bá cùng với tình yêu thương.

Hương vị cuộc sống ấy được mang tên:

" TÌNH BẠN" --

 

tháinlan dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: