Sunday, April 30, 2023

XÁC EM NAY Ở PHƯƠNG NÀO (TRẦN CHÍ PHÚC/ NGỌC KHÔI/ PHILIP HUY- TRÌNH BÀY)

 


https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xac-em-nay-o-phuong-nao-tran-chi-phuc-ngoc-khoi-2001-philip-huy.SbnYbo2Xus.html

 

Xác em nay ở phương nào

(Trần Chí Phúc - Ngọc Khôi) 2001 - Philip Huy

Chiều ra biển đứng ê chề
Tìm trên ngọn sóng có về xác em
Vớt rong rêu ngọn tóc mềm
Quay về hướng gió tưởng em thơ dại
Tìm trong bọt trắng thân người
Nghẹn ngào dấu vết còn phơi lõa lồ

Xác em nay ở phương nào
Tấp sang đất Thái hay vào Nam Dương
Có khi xác vượt trùng dương
Trôi về Bắc Mỹ trách hờn người yêu
Biển lớn cuốn em đi
Biển lớn cuốn em đi
Rồi xa, rồi xa, rồi xa mãi
Biển ơi, trả cho ta ...
Biển ơi, trả cho ta ...
xác em yêu
xác em yêu

Chiều ra biển đứng ngậm ngùi
Nhớ em và nhớ cả trời Việt Nam.
Là la la lá lá la là la lá la

No comments: