Monday, April 17, 2023

RIP: BÀ DIỆP NGUYỆT KIỀU (THÂN MẪU CỦA CHỊ HÀNG TUYẾT LIÊN)

 

CHIM VỀ NÚI NHẠN VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN BÀ:

DIỆP NGUYỆT KIỀU

PHÁP DANH NHÀN NGỌC

  

LÀ THÂN MẪU CỦA ANH HÀNG PHÚC QUANG/ CHỊ HÀNG TUYẾT HOA & CHỊ HÀNG TUYẾT LIÊN

(CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN)

VỪA MÃN PHẦN VÀO NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2023

TẠI CALIFORNIA

HƯỞNG THỌ 99 TUỔI


CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN & CVNN THÀNH THẬT 

CHIA BUỒN CÙNG ANH QUANG/ CHỊ TUYẾT HOA / CHỊ TUYẾT LIÊN  CÙNG TANG QUYẾN &

NGUYỆN XIN HƯƠNG LINH BÀ SỚM VỀ CÕI

VĨNH HẰNG.