Tuesday, April 11, 2023

DANH DỰ NGƯỜI LÍNH VNCH (LAC NGUYEN)

 

(Ảnh của Đạt Nguyễn với lời ghi chú :Tấm hình nầy tôi nghĩ là tôi giữ nó trên 20 năm…Tấm hình của một ký giả người Mỹ ông chụp lại có viết dòng chữ là “Anh lính VNCH nầy có lẽ đã bắn hết viên đạn cuối cùng thì bị giết chết…”.)

 

Danh Dự Người Lính VNCH !

 

Có nghĩa gì đâu khi Đồng Minh đã cạn tình cạn nghĩa

Hết đạn rồi thì súng phải lặng im

Ta và súng ôm nhau thề trọn tình trọn nghĩa

Một chuyến giang hồ về lại bến quê hương …

 

Ta nhớ mẹ nay ta về thăm mẹ

Em yêu ta trên mộ chất đầy hoa

Đừng buồn em như một kẻ đi xa

Lưng túi rượu say gió trăng cùng chiến hữu …

 

Xin đừng trách cuộc đời tên lính khổ

Núi và sông, và lính thịt liền xương

Khi còn sống dâng máu xương cho Quốc Tổ

Khi thác đi một đóm lửa thắp quê hương…

 

Có nghĩa gì đâu một tên lính giữ biên cương

Đời đã cạn Danh Dự Tình Yêu xin trả lại

Tình mẹ tình em ta một thời thơ dại,

Để một ngày tim gục chết giữa yêu thương…

 

LacNguyen.Update Mar 28,2023

(Ảnh trên trang Minh Anh Jessica)

 

No comments: