Saturday, April 29, 2023

NHIỀU NƯỚC NHĂM NHE HẤT CẲNG ĐỒNG ĐÔ LA TRONG GIAO DỊCH QUỐC TẾ (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Nhiều nước nhăm nhe hất cẳng đồng đô la trong giao dịch quốc tế

 

Trung Quốc, Nga, Brazil và một số nước đẩy mạnh trao đổi thương mại bằng các đồng tiền quốc gia của họ, đồng thời kêu gọi “phi đô la hóa”. Giáo sư Tiến sĩ Khương Hữu Lộc sẽ trình bày trên VOA về những ý nghĩa sâu xa của các động thái đó.

 

https://www.youtube.com/watch?v=EtdAzfEWK9Q&t=531s

No comments: