Saturday, April 15, 2023

CÁC DOANH NGHIỆP TĂNG TỐC QUAY VỀ MỸ, LỢI NHIỀU HƠN HẠI? (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Các doanh nghiệp tăng tốc quay về Mỹ, lợi nhiều hơn hại?

 

Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Các doanh nghiệp tăng tốc quay về Mỹ, lợi nhiều hơn hại?”. Các doanh nghiệp cả của Mỹ lẫn của các nước khác quay lại Mỹ ngày càng nhiều với những khoản đầu tư lớn, tạo thêm việc làm. Xu thế này sẽ đem lại những ưu, nhược điểm gì cho Mỹ, VOA tìm hiểu với Giáo sư Tiến sĩ Khương Hữu Lộc.

 

https://www.youtube.com/watch?v=33PStiGGaL4&t=85s

No comments: